kas norint

kas norint
kas nórint pron. indef.; N žr. kas nors: Gal kas nórint ateis . Veizėjo, be nėra kas norint venterė[je] S.Dauk. Kas norint gausma kojas pastatyti J.Jabl(Žem). Kas norint ... nužeminsis kaip tasai vaikelis DP517.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kas ko kam ką kuo — 2 kas, ko, kam, ką, kuo adv. 1. kiek, kiek daug (klausimui, nustebimui reikšti): Kas bėr pirtyje? Ne kas daug J. Kas žmonių susirinko – pilnas kiemas! Ėr. Kas obuolių, vyšnių: šakos lūžta! Šts. Kas uogų turguo (turguj) – pilni krežiai! Als.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kažina kas — kàžina kas (dial.) pron. indef. Plt kažin kas, kažkas: Norint kàžina kas būs, aš neitu lauka (laukan) Krt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • katras norint — pron. indef. P, S.Dauk bet kas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikti — tikti, tiñka (tiñkma LD352(Dv), teñka LzŽ), tìko KBII159, K, Š, K.Būg, FrnW, DrskŽ; H, R, MŽ, N, L, Rtr 1. intr. DŽ, NdŽ, KŽ būti atitaikytam, tinkamam, geram: Tie akilioriai man netiñka prie akių (nematau su jais) Jnšk. Raktai netiko į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žeisti — 1 žeĩsti, žeĩdžia, žeĩdė tr. KBII154, K, J.Jabl, Rtr, Š, FrnW, NdŽ, KŽ, DŽ1, DrskŽ; SD1102, SD389, R, Sut, BzBXVII327, Amb, LL203 1. daryti žaizdą: Žeiste įžeista jo ranka nuo įpjovimo, įkirtimo J. Žeidžiamasis įnagis P. Aviž. Rusų kare jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vesti — vèsti, vẽda, vẽdė KBII162; SD1194, SD291,399, B506, H, H176, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ padėti eiti prilaikant: Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Trk. Do tik až rankos vẽda vaiką (mažas dar) Klt. Dukrytė pati jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koja — 1 koja sf. (1) K; SD259, R 1. viena iš porinių kūno dalių, kuriomis žmogus ar koks kitas padaras eina: Siuvėjas žingsniuoja, aukštai kilnodamas kojas P.Cvir. Kojom nebepainu, nebegaliu Skp. Vaikas viena koja basa nubėgo J.Jabl. Pasukus ratelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parikti — 2 parìkti 1. intr. CII678, Q557, N, K, Švnč klaidą padaryti, suklysti: Jijė parìko marginį metant austi, t. y. suklydo J. Aš parikaũ berašydamas Vb. Teisybę lengvai papasakosi, o neteisybę – visumet parìksi Lkv. Parìko, sirvietes ausdama, ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užniūniuoti — tr. uždainuoti be žodžių: Tegul tik kas norint užniūniuoja kokią norint dainelę Strazdelio, ... tuojaus susideda pulkelis A1883,244. Jis užniūniavo graudžią dainelę rš. niūniuoti; atniūniuoti; išniūniuoti; nuniūniuoti; paniūniuoti; parniūniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”